četrtek, 14. julij 2011

Prvo pismo vaščanom

Spoštovane Vališanke in cenjeni Vališani!

Preden ubežite vročini in delu na polju in poiščete mirne kraje ob morju ali v gorah, kjer si boste nabrali novih, svežih moči za nov delovni zamah, bi vas želeli obvestiti o našem delu, o naših načrtih in razmišljanjih, kako in kaj narediti, da bi bilo v naši vasi prijetno, lepo, varno in udobno.

Prepričani smo, da ste bili v večini seznanjeni z našimi, sicer zelo smelimi načrti, ki zadevajo našo vas in življenje v njej[1]. Da, vedeli smo, da boste nekateri z nasmeškom in nejevero sprejeli to našo zagnanost, ki  ji v teh težkih časih ne pripisujete uspeha. Toda, ali so bili kdaj časi, ko se ni bilo treba spopadati s  skromnostjo, varčevanjem, in racionalnim vedenjem? Niso vedno vse stvari odvisne le od denarja, veliko stvari je, kjer je uspeh zagotovljen le in samo, če je v ljudeh dovolj ljubezni, zagnanosti, entuziazma, pripravljenosti in moralne drže. To pa Slovenci imamo, to smo v svoji zgodovini že neštetokrat dokazali. Ravnokar praznujemo dvajset let naše nove domovine, ki smo si jo izborili s krvjo in ljubeznijo. Naše volje in ponosa ne sme zamegliti trenutno stanje v državi. Nasprotno, še toliko bolj in močneje moramo stopiti skupaj in dati svoj delež k lepši prihodnosti za naše in njih otroke. Kljub res velikim težavam, ki pestijo tako nas, kot ostale v Evropi in v svetu, ni časa za obup, ni časa za malodušje – živeti moramo. Sedaj in jutri – mi in naši potomci!

V tej veri smo začeli z dejavnostmi, ki smo jih nanizali v programu dela za naslednje obdobje. Počasi, toda vztrajali bomo in rezultati zagotovo pridejo.

*      Sestanek z županom v zvezi s pobudo za celostno ureditev Valične vasi in njene okolice je bil realiziran 01. junija 2011 v pisarni župana. Župan se je seznanil z razmišljanjem in pobudami o projektih, ki so nujni za našo vas. Vsi projekti so bili ocenjeni kot potrebni in smiselni in sklepi s tega sestanka nam dajejo zagotovila, da bo občina prisluhnila našim težavam in željam. Županu so bili tudi izročeni podpisi vaščanov[2], s katerimi ste soglašali, da podpirate pobude za celostno ureditev Valične vasi[3].

*      Zadovoljni smo lahko, da smo se pridružili ostalim krajem, ter z ločenim zbiranjem odpadkov na izvoru ohranjamo našo naravo čistejšo in prijaznejšo. Ekološki otok, postavljen na začetku vasi, nekaj deset metrov pred prvo lipo,  je velika pridobitev, ki zahteva sicer nekaj več dela in pozornosti od nas, vendar gre pri tem nedvomno za največjo dobro delo za našo Zemljo. Morda potrebujemo malo časa, pa tudi dodatnega znanja, kajti , priznamo, niso nas natančno in dobro poučili o sistemu ločevanja odpadkov. Nekaj navodil je sicer dostopnih v obliki zloženk, nekaj na internetu, nekaj je celo zapisanega na plastičnih zabojnikih, vendar se človek znajde v težavah takoj, ko ne najde odgovora na to, kaj v kateri zabojnik in kako.  V prilogi vam pošiljamo navodilo, ki bo vsaj malo odpravilo naše zadrege in nas napotilo k pravilnemu ločevanju. Da se zavedamo naše naloge k čistejšemu okolju in ohranjanju le-tega, je videti v naši vasi na vsakem koraku, najbolj morda v  jamah in peskokopih, kjer smo bili včasih celo prisiljeni naše odpadke zavreči, saj druge možnosti nekdaj tudi ni bilo, tudi osveščeni smo bili premalo. Bili so pač drugi časi.


*      Zraven ekološkega otoka bo za naše šolarje, ki se vozijo v šolo z avtobusnim prevozom zgrajena avtobusna postaja. Tako bo čakanje na avtobus varneje, v slabem vremenu pa tudi prijaznejše. Dolgo so morali čakati naši otroci na to, kar se drugje zdi samoumevno. Kar nekaj generacij naših otrok se je moralo spopadati z nevšečnostmi, ter se stiskati pod skromnim nadstreškom »Gašparjeve« hiše.

*      Tudi dejavnosti v zvezi z graditvijo vodohrama na Straži so se pričele. Poteka evidentiranje in prvi pogovori z lastniki zemljišč, na katerih naj bi vodohram bil umeščen, kmalu pa bomo povabili tudi projektanta, da si bo ogledal prostor v naravi in nam dal določene smernice. Tako ne bomo pri preskrbi vode več bili odvisni od električne energije in  ne bomo več ostajali brez preskrbe ob vsakem izpadu električne energije. Nemoteno preskrbo z vodo smo res smatrali za prioritetno nalogo, ki jo moramo izpeljati. O tem projektu se je pozitivno izrekel tudi naš župan in nam obljubil vso podporo, ki jo mora in lahko da občina.

*      Zaenkrat verjetno ne moremo računati na javno kanalizacijo, saj v naši vasi ne dosegamo kriterija poseljenosti, da bi bila izgradnja javne kanalizacije smotrna, zato bomo morali v skladu z Uredbo o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav najkasneje do 31. 12. 2017 zagotoviti čiščenje v mali komunalni čistilni napravi ali zbiranje v nepretočni greznici[4]. Do takrat pa smo dolžni praznenje greznic zaupati JKP Grosuplje, ki je kot izvajalec javne službe pooblaščen[5] za prevzem in odvoz blata, in je tako od spomladi letošnjega leta prepovedano čiščenje in odvoz blata v lastni režiji na kmetijska zemljišča[6].

*      Upamo in želimo, da bi bila maša za domovino in kulturni program ter druženje ob Dnevu državnosti tradicionalna prireditev. Na ta dan je tudi prav, da izobesimo slovensko zastavo na naše hiše. Pokažimo ljubezen do svoje domovine in izkoristimo prireditev za prijetno druženje med vaščani. Veliko manj težav in problemov bomo imeli in toliko lepših in pristnejših sosedskih odnosov se lahko nadejamo, če se bomo družili, če se bomo znali ustaviti za trenutek, se rokovati, spregovoriti nekaj besed in si zaželeti lep dan. Saj vendar živimo skupaj v majhni vasici, saj nas vendar družijo po večini iste skrbi pa tudi iste lepe stvari. V slogi in sožitju je moč, zato skušajmo živeti složno. Stare zamere niso vredne naših moči in nam ne dajo jasnega pogleda. Zavirajo nas in ne pustijo nam, da bi bili srečni. Veliko število tistih, ki ste sodelovali pri ureditvi prostora in tistih, ki ste se letošnje proslave udeležili dokazuje, da smo na pravi poti, in da bomo razmišljali in vam nudili še več oblik druženja.


*      Prav je, da nekaj storimo tudi za večjo varnost vaščanov. Cesta skozi vas je ozka, nepregledna, hiše in gospodarska poslopja pa so razdeljena na obe strani ceste. Starejši vaščani, ki večkrat dnevno prečkajo to cesto, in otroci, ki se lahko igrajo le pred svojimi hišami, ki so tesno ob cesti, s strahom pogledujejo na cesto, saj le redki vozniki upoštevajo omejitev hitrosti v naselju, še manj pa sledijo splošnemu načelu, da je treba prilagoditi vožnjo razmeram na cesti. Ne dopustimo, da bi zaradi nas ugasnilo življenje našega krajana, ne dajmo, da bi s svojo nepremišljeno in nevarno ter prehitro vožnjo skozi vas mi, ali tisti, ki prihajajo v našo vas, utrnili še eno svečko več za mlado življenje. Preveč Slovencev konča na naših cestah, preveč tragedij in žalostnih usod je zaradi »samo nekaj kilometrov na uro preveč«. Je vredno? Se nam res mudi vzeti življenje ali zdravje drugemu? Ni cena previsoka? Tudi alkohol in vožnja ne gresta skupaj, prav tako ne tehnično neizpravna vozila in vožnja brez vozniškega dovoljenja. Kako smo pravzaprav nedovzetni in brezskrbni  za tovrstne prekrške vse do takrat, ko sami ali naši bližnji ne postanemo žrtve. Takrat šele vidimo, da bi morali ukrepati že prej. Bodimo torej vzor tudi drugim voznikom in upoštevajmo predpise povsod. Tako se nam ne bo treba bati ne policije, ne kazni in ne tega, da bi bili mi in še kdo zaznamovani za vse življenje[7].

*      Javni prireditveni in športni prostor se nakazuje nad peskokopom pri sv. Martinu. Naj postane to naš družabni prostor, kjer se bomo srečevali ob lipi, ki smo jo zasadili in, ki veselo raste kljub visokim tempreraturam in žgočem soncu, saj je redno obiskovana in zalivana.


*      Z veseljem tudi sporočamo, da se je v vas »vrnil« čebelar, ki bo skrbel, da bodo v naši vasi čebele opravljale tisto delo, ki ga mi ne zmoremo in ne znamo, je pa sila pomembno za življenje rastlin in naša življenja. Pomagajmo mu, če že ne drugače pa tako, da mu z nepravilno uporabo škropiv in z nepremišljenim škropljenjem svojih pridelkov ne uničujemo čebel[8].


Na koncu bi vas želeli povabiti na »Valično vas« na medmrežju, saj je naša vas dobila svoje mesto na Facebooku[9]. Prav je, da objavljamo svoja lepa doživetja, fotografije, pa tudi kakšno pomanjkljivost na to socialno mrežo. Tako bomo izmenjevali svoje izkušnje, tako se bomo lahko »srečevali« tudi kadar ne bo časa za pristnejše vezi in srečanja.  O Valični vasi na medmrežju obvestite tudi svoje prijatelje in sorodnike, doma in po svetu. Svoje pobude, pomisleke, pa tudi pohvale lahko naslovite na elektronski naslov[10]. Vsi vaši predlogi bodo deležni skrbnega premisleka in o vseh zaključkih boste obveščeni. Pravico imate vedeti kdo in o čem odloča v vašem imenu, pravico imate ne samo biti obveščeni, temveč tudi sami odločati o življenju v naši vasi.

Veliko, morda preveč stvari smo vam nanizali v teh počitniških in dopustniških dneh. Se slišimo v jeseni, do takrat pa ostanite takšni kot ste. Naj ta vas postane in ostane vas, kjer so doma »dobri ljudje«!

V Valični vasi, Malega Srpana 2011                                                      

                                                                      Izvršni odbor DPMVV[1] Pobuda za celostno ureditev Valične vasi in njene okolice – Vaška skupnost Valične vasi z dne 1. maj 2011(arhiv DPMVV).
[2] Arhiv DPMVV
[3] Zapis sestanka med županom občine Ivančna Gorica g. Dušanom Strnadom in predstavniki vaške skupnosti Valična vas)arhiv DPMVV).
[4] Ureditev greznic je predpisana v Uredbi o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav (Ur. l. RS št. 98/07 in 30/10), v 19. Členu (Ministrstvo za okolje in prostor)
[5] Dejavnost kot obvezno občinsko gospodarsko javno službo varstva okolja opredeljuje Zakon o varstvu okolja (Ur.l. RS, št. 39/06, 70/08, 108/09), Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur.l. RS, št. 63/09), Pravilnik o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode (Ur.l. RS, št. 105/2002, 50/2004 in 109/2007) in Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode na območju občin Grosuplje, Ivančna Gorica, Dobrepolje (Ur. l. RS št. 112/2008, 1/2008, 118/2008).
[7] Zakon o pravilih cestnega prometa (Uradni list RS, št. 109/2010 z dne 30. 12. 2010)
[8]  Vsi uporabniki fitofarmacevtskih sredstev naj pred uporabo obvezno preberejo priložena navodila in škropijo v skladu z navodili. Še posebej, če je sredstvo strupeno za čebele. Škropiti s sredstvi, ki so nevarna čebelam, je dovoljeno dve uri po sončnem zahodu in dve uri pred sončnim vzhodom in nikakor ne čez dan, ko rastline cvetijo in so na njih čebele. V pretoplem vremenu insekticidi niti ne bodo delovali na škodljivca, torej ne boste dosegli želenega učinka. Prav tako strokovnjaki svetujejo, da se sredstva uporabljajo v najnižjih priporočenih odmerkih, in, da škropite v večernih urah ali ponoči, ko so čebele že v panjih, pred škropljenjem pa pokosite podrast, če škropite v sadovnjaku ali vinogradu.

Ni komentarjev:

Objavite komentar